De lestijden
De tijden en plaatsen waar door onze vereniging gezwommen wordt:
Oostelijk Zwembad (Gerdesiaweg 480, 3061 RA Rotterdam-Kralingen)
 
Dinsdagavond
kinderen 4 - 13 jaar
(les zwemmen A-B-C en zwemvaardigheid 1-2-3)
19.00 - 19.35 uur
kinderen 4 - 13 jaar
(les zwemmen A-B-C en zwemvaardigheid 1-2-3)
19.35 - 20.10 uur
volwassenen 14 jaar en ouder
(les zwemmen A-B-C en zwemvaardigheid 1-2-3)
20.10 - 20.45 uur
 
Zaterdagmiddag
kinderen 4 - 13 jaar
(les zwemmen A-B-C en zwemvaardigheid 1-2-3)
13.30 - 14.05 uur
kinderen 4 - 13 jaar
(les zwemmen A-B-C en zwemvaardigheid 1-2-3)
14.05 - 14.40 uur
kinderen 4 - 13 jaar
(les zwemmen zwemvaardigheid 1-2-3)
14.40 - 15.15 uur
 
Zwemcentrum Rotterdam (Annie M.G. Schmidtplein 8, 3083 NZ Rotterdam-Zuidplein)
 
Donderdagavond
kinderen 4 - 13 jaar
(Les zwemmen beginner A diploma ondiep)
18.35 - 19.10 uur
kinderen 4 - 13 jaar
(Les zwemmen alle diploma's diep)
19.20 - 19.55 uur
 
De kosten
Kosten aanmelden wachtlijst € 5,00.

Nieuwe leden betalen bij de eerste les € 15,00 inschrijfgeld.

De kosten van een zwemles zijn € 6,00 te betalen aan de verenigingskassa.

Kosten diploma zwemmen € 25,00.

Kosten vervanging toegangspasje € 5,00.

Als een lid zonder kennisgeving 5 x afwezig is, wordt deze verwijderd uit Internet Zwemscore
Module (= digitale leerlingvolgsysteem) en wordt er een e-mail of brief verstuurd.

Als u zonder kennisgeving langer dan 3 maanden afwezig bent, vervalt automatisch
het lidmaatschap. Er moet dan opnieuw € 15,00 inschrijfgeld betaald worden om weer lid te
kunnen worden.

Voor de kosten van de zwemlessen kan een vergoeding aangevraagd worden bij
Stichting Meedoen in Rotterdam of Jeugdfonds Sport & Cultuur.
Van Stichting Meedoen in Rotterdam ontvangt u een “zwembrief” die u in moet leveren bij onze
kassamedewerker in het zwembad.
Door Jeugdfonds Sport & Cultuur wordt een factuurverzoek naar de vereniging gestuurd.

PINNEN IS BIJ ONS NIET MOGELIJK.

 
Aantal bezoeken:

Web Site Hit Counter
Inloggen
Medewerkers
Enige echte zwem ABC