Erkende opleiding:
Onze vereniging is licentiehouder Nationale Zwemdiploma's van de NRZ. Dit is de Nationale Raad Zwemveiligheid. Voor meer informatie verwijzen wij u naar hun website.

Website: www.allesoverzwemles.nl

Rotterdamse Watervrienden wil graag een veilige omgeving zijn voor haar zwemmers. Daarom houden
al onze medewerkers zich aan de 'Gedragscode Zwembranche' en zijn zij in het bezit van een
VOG (= Verklaring Omtrent het Gedrag).

Download: Gedragscode Zwembranche

Leren zwemmen kan niet zonder dat een leerling aangeraakt wordt. Dit is voor sommige mensen
confronterend. Mocht u behoefte hebben hierover te praten, dan kunt u terecht bij het
'Anoniem landelijk meldpunt'.

Website van Centrum veilige Sport Nederland: www.centrumveiligesport.nl
De eerste zwemles:
U komt met uw kind van meestal vier of vijf jaar naar het zwembad. Voor zowel de ouders als het kind
is het vaak een vreemde en nieuwe omgeving. Waar moeten we heen? Wat gaat er gebeuren? Welke
juffrouw of meester geeft de zwemles? Onze medewerkers informeren u en helpen u verder als dit
nodig is.

We hebben het zwembad ingedeeld in banen, waar de kinderen steeds iets nieuws leren. Als ze aan
de eisen voldoen, gaan ze een baan verder. De meeste kinderen beginnen in de baan watergewenning,
waar spelvormen een belangrijk onderdeel zijn. U weet: spelen is leren! In de banen die hierop volgen
leren de kinderen stukje bij beetje de zwemslagen, tot er diploma gezwommen kan worden.
Aanwezigheid en vorderingen worden bijgehouden in het digitale leerlingvolgsysteem van 'Mijn Zwemscore'.
We zijn hiermee gestart in september 2019. Iedereen krijgt een inlogcode om zelf de vorderingen te volgen via internet.

Als u vragen heeft over het leerlingvolgsysteem, dan kunt u die stellen via onze website, link 'Contact'.

Zwemles vraagt geduld van u als ouder/verzorger. U moet uw kind niet te snel tot grote prestaties
willen dwingen, want dan kan het zo zijn dat uw kind met tegenzin naar de zwemles gaat.
Dit is niet de bedoeling van onze vereniging. Onze naam is Watervrienden, wat wil zeggen
plezier in het water en in het zwemmen.
Belangrijk voor de ouders/verzorgers:
Wij begrijpen dat u veel belangstelling hebt voor uw kind, maar wilt u dit tijdens de les niet laten
merken, bijvoorbeeld door het opsteken van uw duim of op een andere manier contact te zoeken. Uw
kind wordt hierdoor namelijk afgeleid van de les en zal dus minder leren. U kunt uw kind beter voor en
na de les motiveren.

Verder is het belangrijk dat uw kind regelmatig komt zwemmen. Als een kind een aantal weken niet
komt, betekent dit meestal dat we een deel opnieuw aan moeten leren.

Als u zonder kennisgeving langer dan 3 maanden afwezig bent, vervalt automatisch het lidmaatschap.
U moet dan opnieuw € 15,00 inschrijfgeld betalen om weer lid te kunnen worden.

Tijdens de zwemles is het niet altijd mogelijk om u te woord te staan, dit in verband met de veiligheid
van de zwemles.
Stuur zonodig een bericht via onze website, link 'Contact'.
Diploma zwemmen:
We organiseren meerdere keren per jaar diploma zwemmen voor het Zwem ABC en
Zwemvaardigheiddiploma's 1, 2 en 3. Zie 'Agenda'.
Deelnemers ontvangen tijdens de zwemles een formulier met datum en gegevens diploma zwemmen.
Dit formulier moet gelijk ingeleverd worden bij de kassa.
Vakanties:
Er wordt bij ons tijdens de schoolvakanties normaal lesgegeven, met uitzondering van de
kerstvakantie, meivakantie en de zomervakantie. Als er om één of andere reden zwemlessen
uitvallen, wordt dit aan u medegedeeld. Zie 'Agenda'.
Beëindiging lidmaatschap:
Als u het lidmaatschap wilt beëindigen, kunt u dit laten weten aan de ledenadministratie via
'Mijn Zwemscore', link 'Eigen gegevens', link 'Uitschrijfformulier' of via de website, link 'Contact'.
U kunt de lidmaatschapskaart ook inleveren aan de kassa tijdens één van onze cluburen.
Aantal bezoeken:

Web Site Hit Counter
Inloggen
Medewerkers
Enige echte zwem ABC